Ochrana proti ptactvu

Systém ochrany (sítě, hroty), zamezuje stavby hnízd a usedání ptactva na římsy domů, parapety apod. Odpadá čištění od trusu a v ne jednom případě i uhynulých ptáků.